KASKO & SİGORTA

Araç Değer Listesi

Araç Mali Sorumluluk Sigortası

Klasik Sigorta

Trafik Sigortası

Sigorta nedir ?

İleride meydana gelmesi muhtemel tehlikeden doğacak zararın giderilmesinin, önceden yapılan ödemeleri (prim) karşılığında taahhüt edilmesidir.

Sigorta Sözleşmesi nedir?

  • Sigortalının menfaatini ihlal eden tehlikenin gerçekleşmesi halinde, tazminat vermeyi veya sigortalının hayatında meydana gelen belli olaylar üzerinde ödemede bulunmayı taahhüt eder.
  • Sözleşme ile her iki taraf birbirlerine karşılıklı olarak edim yükümlülüğüne altına girer.
  • Sigorta sözleşmesini (poliçe) öteki sözleşmelerden ayıran özellik, sigortacının edim yükümlülüğünün gelecekte belirli olmayan olgulara(sigorta edilen menfaatin tehlikeye maruz kalmasına) bağlı olmasıdır.

Sigorta nın doğuşu

XIV. yy. İtalyanın kıyı şehirlerinde başlamıştır. Sigortacılık başta özel kişiler tarafından geliştirildi. Cenovalılar, Venedikliler ve bazı Hansa şehirlerinde tacirler münferit olarak sigortacılık yapıyorlardı. Türkiyede ise ilk 1872 yılında yabancı sigorta şirketleri faaliyetlerine başlamışlardır. Atatürk ün direktifleri doğrultusunda kurulan Milli Reasürans A.Ş. ile yerli sigorta şirketleri doğmuştur. Bugün Türkiye'de Hazine Müsteşarlığı tarafından ruhsat verilmiş 70 civarında şirket Türkiyede faaliyet göstermektedir..

1)Kasko Nedir?
Araç gerek hareket ederken gerekse dururken, sigortalı veya aracı kullanan kişinin iradesi dışında  harici ve ani tesirler sonucunda sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarparak devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kaza sonucu meydana gelecek hasarları, yanma ve çalınmayı kapsar.
Kaskonun bir diğer şekli “Kısmi Kasko”dur.Kısmi Kasko, sadece yanma,çalınma ve çarpma teminatını kapsar.

2) Teminat Kapsamı:
-Sigortalı aracın hasara uğraması
-Sigortalı aracın yanması
-Sigortalı aracın çalınması
-Sigortalı aracın nakli

3) Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Zararlar:
a) Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar,
b) Grev, lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahale sonucunda meydana gelen zararlar,
c) Terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotajlar nedeniyle meydana gelen zararlar, (terörist eylemlerden maksat Terörle Mücadele Kanunu’nda tanımlanan terörist eylemlerdir.)
d) Deprem veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar,
e) Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,
f)  Taşıtta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,
g) Yetkili olmayan kişilere çekterilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar,
h) Taşıtın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeni ile kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar,
ı) Taşıtın kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı,parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğruyacağı zararlar,
i) Taşıtın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlar.

Sıkça Sorulan Sorular – Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi

Kasko Değer Listesi hangi tarihten beri yayımlanmaktadır ve yayımlanma amacı nedir?

Kasko değer listesi Aralık 1987’den beri motorlu kara taşıtları sigortalılarının kasko poliçelerinin düzenlenmesinde yardımcı olmak amacıyla yayımlanmaktadır.

Aracımı mutlaka bu listedeki değer üzerinden mi sigortalatmalıyım?

Aracın genel durumuna, sigortalandığı tarihteki piyasa şartlarına göre listede gösterilen değerlerin altında veya üstünde bir bedelle de sigorta yapılabilir.

Aracıma sonradan ilave ettirdiğim alüminyum jant, radyo teyp, klima gibi aksesuarlar bu listedeki değerlere dahil midir?

Araçlara sonradan ilave edilmiş aksesuarlar listedeki değerlere dahil olmayıp, bunların bedelleri sigortacı ile sigortalı arasında mutabık kalınarak belirlenir.  

Aracımı sigorta ettirirken bu listedeki değer üzerinden sigorta ettirdim, aracım çalındığı veya pert olduğunda sigorta şirketi bana bu meblağı mı ödeyecek?

Kasko Sigortası Genel Şartları B.3. maddesi 3.3.1.2 bendi “Aracın tam ziyaa uğraması halinde, sigortacının azami sorumluluk haddini geçmemek üzere, hasar anındaki sigorta değeri ödenir”, aynı maddenin 3.3.1.4 bendi ise “Aracın çalınması halinde, sigortacının azami sorumluluk haddini geçmemek üzere aracın çalınma günündeki değeri ödenir” şeklindedir.
Bu madde uyarınca aracınız çalındığı veya pert olduğunda hasar tarihindeki değeri ödenir.Esas olarak sigorta şirketi zayi olan aracın eşinin temin edileceği meblağı ödemekle yükümlüdür.

Kamyonumu sigorta ettirirken bu listedeki değere kasası da dahil midir?

Kamyon ve benzeri araçlar için gösterilen değerler listede aksi bir açıklama yoksa çıplak şasi değerler olup, aracınızın kasasına ait sigorta bedeli, sigortalı ve sigortacının mutabık kalması ile belirlenir.

Benim 20 yaşında bir aracım var, sigorta ettirmek istiyorum ama bu listede değeri yok, ben aracımı hangi değerden sigorta yaptıracağım?

Kasko Değer Listesinde son 15 model yılının değerleri yer almakta olup, daha eski model yıllarına ait araçların değerleri sigortalı ve sigorta şirketi ile mutabık kalınarak tespit olunur

Bazen aracımın piyasa değeri bu liste ile çok yakın oluyor, bazen de listedeki değeri piyasanın üstünde veya altında kalabiliyor. Bu farkın sebebi nedir?

Ülkemizde oluşan çeşitli gelişmeler (ekonomik ve siyasi alanda olan gelişmeler, faiz ve döviz fiyatlarında oluşan dalgalanmalar, otomotiv sektörüne yeni vergilerin gelmesi veya oranların değişmesi, otomotiv firmalarının uyguladıkları satış kampanyaları gibi) bazı dönemlerde ikinci el oto piyasasında dalgalanmalara yol açabilmektedir.

Bu liste hangi sıklıkla yayımlanıyor?

Kasko Değer Listesi aylık olarak yayımlanmakta olup, yayımlanma periyodu Birlik Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir.

Bu listeye nasıl ulaşabilirim?

Listeye Birliğin www.tsrsb.org.tr adresindeki web sitesinden  ulaşabilirsiniz. Listeye ulaşmak için tıklayınız…

Bir galeriden Türkiye’de yetkili distribütörlüğü olmayan bir markaya ait bir spor otomobil aldım, bu araç şu anda Türkiye’de bir tek bende var ve listede yok. İleride bir sorun yaşamamak amacıyla aracımın listede yer alabilmesi için ne yapmalıyım?

Siz veya sigortacınız aracın faturası ve diğer detaylarını belirten belgelerle Birliğimize başvurduğunuz takdirde yapılan incelemeden sonra aracınız listeye girilir.

Listenin noter harçları ile ilişkisi nedir?

Kasko Değer Listesi 26.12.1990 tarih ve 20737 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 17 Seri No’lu tebliğ ile Noterliklerde yapılan Alım Satım ve taahhüt işlemlerine esas teşkil ettirilmiştir.

Listenin Motorlu Taşıtlar vergisi ile ilişkisi nedir?

2.1.2004 tarih ve 25334 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5035 sayılı kanun ile 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda değişiklik yapılmış ve MTV’de kasko değeri uygulaması getirilmiş, her yılın Ocak ayı listesi Motorlu Taşıtlar Vergisinde kasko değeri uygulamasına esas teşkil ettirilmiştir.

Kasko Değer Listesi nasıl hazırlanmaktadır?

Liste, konusunda uzman profesyonel bir kurumun desteği ile Birlik tarafından hazırlanmaktadır. Listenin hazırlanması yeni araç fiyatlarının kaydı ve ikinci el fiyatlarının belirlenmesi olmak üzere iki aşamadan oluşur.Yeni araç fiyatları imalatçı ve ithalatçı firmalar ve bunların pazarlama şirketlerinden alınan fiyat listelerinden alınan değerlerden oluşturulur. Bu fiyat listelerinde yer alıp listede yer almayan araçlar, marka ve tip kodu verildikten sonra listeye girilir.

İkinci el fiyatları ise, ikinci el internet siteleri, haftalık ve aylık süreli yayınların takip edilmesi, günlük gazetelerin seri ilan sayfaları, açık oto pazarları ve galeriler, ticari araç pazarları, kurumsal olarak ikinci el alım-satımı yapan şirketlerden alınan listeler gibi kaynaklardan toplanan bilgiler ışığında  hazırlanır.

Kasko Değer Listesinde kaç adet marka ve araç tipi vardır?

Mart 2006  itibariyle listede 111 marka ve 8105 farklı araç tipi mevcuttur.

Kasko Poliçesinde "Eksik sigorta" Nedir?

Kasko poliçesinde belirtilen sigorta bedelinin sigorta edilen aracın hasara uğradığı andaki değerinden düşük olması haline "eksik sigorta" denir. Poliçenizde "eksik sigorta" durumunun olması ve bir hasar meydana gelmesi halinde, sigorta şirketi hasar tazminatınızı eksik öder. Peki eksik sigortaya neden olan halleri biliyor musunuz? Önce bunları bilmeli ve daha sonra da poliçenizde eksik sigorta durumunun oluşmamasına dikkat etmelisiniz.

Poliçenizi satın alırken aracınızın sigorta bedelini eksik beyan etmiş ve poliçenizi "eksik sigorta" durumu ile satın almış olabilirsiniz. Örneğin, aracınızın sigorta bedeli 40.000 YTL iken, poliçenizi satın alırken bu bedeli 35.000 YTL olarak beyan etmiş olabilirsiniz. Bir hasar meydana gelmesi halinde sigorta şirketi hasar tazminatınızı 40.000 YTL'a göre değil, 35.000 YTL'ye göre ödeyecektir.

Sigorta süresi içinde aracınıza sigorta bedelini etkileyen aksesuarlar ekletmiş ve bu aksesuarları kasko poliçenizin teminat kapsamına dahil ettirmemiş olabilirsiniz. Kasko poliçenizi yaptırdıktan bir süre sonra aracınıza cep telefonu kiti, radyo/teyp, CD player, LPG gibi bazı aksesuarlar ekletebilirsiniz. Aracınıza sonradan eklettiğiniz bu tür aksesuarları da kasko poliçenizin teminat kapsamına dahil ettirmemeniz halinde poliçenizde "eksik sigorta" durumu meydana gelebilir.

Kasko poliçenizi satın alırken "hasar ikame zeyili" teminatını seçmemiş olabilirsiniz. Bu teminatı seçmemeniz ve bir hasar meydana gelmesi halinde sigorta şirketi hasar tazminatınızı öder ve ödediği hasar tazminatını aracınızın sigorta bedelinden düşer. Böylece, poliçeniz eksik sigorta bedeli ile devam eder. Yukarıdaki bu durumlardan birisinin veya birkaçının olması halinde kasko poliçenizde "eksik sigorta" durumu meydana gelmesini ve hasar tazminatlarınızın eksik ödenmesini istemiyorsanız, zeyil işlemi yaptırabilirsiniz.

Trafik Sigortası (Motorlu Kara Taşıt Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası )

Aracınızın Türkiye sınırları içinde kullanımı sırasında üçüncü kişilere verilebilecek maddi ve bedeni zararlardan doğacak sorumluluğunuzu güvence altına almaktadır. Zorunlu bir sigortadır.

Yüksek Hadli İhtiyari Mali Sorumluluk Sorumluluk Sigortası

Aracınızın kullanımı sırasında üçüncü kişilere verilebilecek maddi ve bedeni zararlarda trafik sigortanızın limitlerini aşan sorumluluğunuz için güvence sağlayan ve yaptırılması isteğe bağlı olan bir sigorta türüdür. Türkiye sınırları içinde geçerlidir

Klasik Sigorta

Aracınızın yanması, çarpması, çarpışması, çalınması veya çalınmaya teşebbüs sonucunda karşılaşacağınız maddi zararlar için enflasyona endeksli güvence verir.

İsteğinize bağlı olarak alabileceğiniz
Grev, lokavt, halk hareketleri,
Terörist eylemler,
Sel ve su baskını,
Deprem
Kullanım ve gelir kaybı,
Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar
Aracın yetkili olmayan kişilerce çekilmesi,
Asistans (yardım hizmeti)
Eskime payı düşülmeden hasar ödeme
Hukuksal Koruma gibi ek teminatlar poliçenize eklenebilir... 

Küçük Hasarlarınızda hasarsızlık indiriminizi kaybetmeksizin poliçeniz üzerinde belirtilen telefon numaralarından ulaşacağınız BAŞAK GROUPAMA MİNİ  HASAR HİZMETLERİ
ile sizlere kolaylıklar sağlıyor.

Aracınıza Özel

Başak Groupama Sigorta özel otonuzla güvenli seyahat etmenizin denklemini çözdü. Süper Özel Oto Sigortası, otomobilinizi ve sizi 16 riske karşı tek police ile güvence altına alıyor. Üstelik, aracınızın anahtar teslim değeri üzerinden muafiyetsiz tam kasko teminatı vererek.  

16 Risk ‘ e karşı geniş koruma !...
1. Yanma
2. Çalınma
3. Çarpma
4. Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri
5. Terör ve bu eylemlerden doğan sabotajlar
6. Deprem
7. Eskime payı düşülmeden hasar ödeme
8. Sel ve su baskını
9. Yetkisiz kişilerce çekilme
10. Kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar
11. Sigara ve benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar
12. Anahtar kaybı zararları
13.Aracın orjinal anahtarı ile yapılan hırsızlıklar
14. Üçüncü şahıslara verilen zararlar
15. Hukuksal Koruma
16. Araçta bulunanların kazaya uğraması halinde Ölüm, Daimi Sakatlık , Hastane Gündelik Tazminatı ve Tedavi Masrafları tazminatları ödeniyor.

Ayrıca BAŞAK GROUPAMA SİGORTA, aracınızı güvence altına almakla kalmıyor.

Aracınızda karşılaşabileceğiniz acil durumlarda 0212 444 3 888 numaralı telefondan ulaşacağınız BAŞAK GROUPAMA ASİSTANS ve

Küçük Hasarlarınızda hasarsızlık indirimini kaybetmeksizin poliçeniz üzerinde belirtilen telefon numaralarından ulaşacağınız BAŞAK GROUPAMA MİNİ HASAR HİZMETLERİ ile sizlere kolaylıklar sağlıyor.